Se afirmă adesea că mass-media au trei funcţii: să informeze, să educe şi să distreze. Este puţin prea sumar. Mai ales la începutul secolului XXI. Mass-media, din ce în ce mai numeroase, ocupă în lumea noastră un loc tot mai important: din moment ce nu putem vorbi despre mass-media în afara unei societăţi de masă, nici societatea de masă nu poate exista fără mass-media. Mass-media îşi asumă roluri numeroase şi extrem de diverse, care variază, în primul rând, în funcţie de mediul politic. Există patru regimuri (modele) de presă. Fiecare se bazează pe o concepţie proprie asupra universului şi a omului. În cazul unei concepţii pesimiste, care consideră fiinţa umană pervertită (înger decăzut, animal brutal), omului nu i se acordă nici un liber-arbitru: el trebuie supravegheat, îngrădit, îndoctrinat.

Dacă suntem optimişti, dacă socotim omul o fiinţă raţională (unii ar spune: o făptură „după chipul şi asemănarea Domnului”), atunci este normal ca fiecare cetăţean să aibă acces la toate informaţiile disponibile, să fie liber să îşi exprime ideile şi să conducă societatea în care trăieşte. Modelul autoritarist. Modelul comunist. Modelul liberal. Modelul serviciului public.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships