Plata prin acreditiv documentar face parte integrantă din ansamblul relaţiilor comerciale şi construcţia financiară a unei afaceri.
Succesiunea momentelor:
1. existenţa unui contract sau a unei înţelegeri prin care partenerii au convenit plata prin acreditiv documentar
2. dispoziţia/ordinul de deschidere – este dat de importator băncii sale, banca emitentă şi cuprinde toate condiţiile de termene şi documente pe care trebuie să le îndeplinească exportatorul pentru a i se face plata,
3. deschiderea acreditivului documentar constă în elaborarea unui înscris, însuşi acreditivul documentar, prin care banca emitentă se angajează ferm la plată în favoarea beneficiarului acreditivului documentar, exportatorul, în condiţiile de termene şi documente potrivit înscrisurilor primite de la ordonator. Acest document este transmis băncii exportatorului,
4. notificarea beneficiarului acreditivului documentar – banca exportatorului anunţă exportatorul de deschiderea acreditivului documentar şi îi remite documentul acreditivului documentar,
5. livrarea mărfii,
6/7. utilizarea acreditivului documentar – în posesia documentelor ce atestă livrarea mărfii în termenele şi condiţiile din acreditivul documentar, exportatorul le prezintă la bancă. Banca verifică concordanţa documentelor cu cerinţele acreditivului documentar şi efectuează plata( documente contra bani),
8/9. remiterea documentelor/rambursarea sumei – banca plătitoare, după efectuarea plăţii, remite documentul băncii emitente. Aceasta, după un nou control al documentelor, în funcţie de condiţiile din acreditiv, rambursează băncii plătitoare banii. În caz contrar, nu rambursează banii pe documente neconforme cu termenii acreditivului documentar.
10/11. notificare importator/ plata documente – banca emitentă deţine documentele privitoare la marfă şi pe cele pe care le eliberează importatorului contra plată.
12. eliberare/ ridicare marfă.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships