Mediul de marketing este foarte dinamic şi trebuie mereu urmărit. Mediul de marketing poate fi: intern sau extern.
Mediul intern=totalitatea resurselor unei firme (potenţialul firmei), cadrul organizatoric, calitatea conducerii şi instrumentele cu care orice întreprinzător poate să acţioneze pe piaţă: produsul, preţul, distribuţie şi promovare.
Mediul extern este foarte dinamic şi trebuie urmărit mereu. Sub aspectul stării sale, mediul extern se poate regăsi în 3 forme:
-mediu stabil-perioade liniştite pe piaţă; evoluţia fenomenelor este lentă; nu ridică probleme de adaptare pentru o firmă; este tot mai rar întâlnit.
-mediu instabil-frecvente modificări; tipul obişnuit de mediu cu care se confruntă firma;este necesară o atitudine prospectivă.
-mediu turbulent-este un mediu ostil firmei; se caracterizează prin schimbări bruşte, imprevizibile; este caracteristic firmelor româneşti; generează un grad ridicat de risc.
În raport de natura componentelor sale,mediul extern (ambiant) se poate structura în:
a.mediu natural-sol,climă,resurse naturale
b.mediu artificial-construcţii,drumuri
c.mediu social-ansamblul elementelor de ordin economic, instituţional, politic, juridic, cultural, moral.
După modul de influenţare a activităţii firmei şi după intensitate, mediul extern poate fi:
a.micromediu
-în cadrul acestuia fac parte acele elemente cu care firma are relaţii directe şi pe care le poate influenţa; aceste componete sunt:
-amonte-
1.furnizori de mărfuri: anrosişti, agenţi de import, fabrici
2.prestatori de servicii-transportatori, bănci, agenţi de publicitate
3.furnizorii forţei de muncă-oficii de plasare, intermediari
-aval-
4.clienţii
5.concurenţii
6.organisme publice(direcţii financiare,poliţia economică,poliţia sanitară, (O.P.C.)
b.macromediu
-submediile macromediului sunt: mediul social-demografic; mediul economic;
mediul tehnologic; mediul cultural; mediul instituţional; mediul politic; mediul natural.
-a crescut ponderea populaţiei adolescente şi populaţia de vârsta a treia;
-cadrul general economic include activitatea tuturor firmelor;aceasta poate fi urmărită cu o serie de indicatori;
-gradul atins de tehnologie este foarte ridicat în ţările dezvoltate;
-mediul cultural este foarte complex: educaţie, religie, tabuurile (interdicţii precum cifra 13, culoarea alb, vaca în India);
-reglementările juridice referitoare la piaţă pot fi mai elastice sau mai restrictive;
-regimul politic, formele de guvernământ, stabilitatea politică pot influenţa o economie;
-cadrul natural de funcţionare a unei firme se referă la mediul înconjurător;
Firma are mai multe tipuri de relaţii cu mediul extern, precum : de piaţă; de concurenţă; de cooperare; de parteneriat; preferenţiale.
a.Relaţii de piaţă
-au ca obiect vânzarea-cumpărarea de bunuri şi servicii, împrumuturi de capital şi acapararea forţei de muncă.
-natura relaţiilor de piaţă este bilaterală: vânzarea este în acelaşi timp o cumpărare.
-fizionomia relaţiilor de piaţă este dată de 3 categorii de factori: cadrul economico-social; specificul pieţei; caracteristicile firmei.
După obiect, relaţiile de piaţă sunt : de vânzare-cumpărare; de transmitere-recepţie de informaţii.
După profilul agenţilor de piaţă:relaţii de cumpărare; de vânzare;cu instituţii publice.
După frecvenţa lor, relaţiile de piaţă sunt: permanente; periodice; ocazionale.
b.Relaţii de concurenţă
Concurenţa are 3 efecte:
-conduce la stimularea creşterii ofertei
-duce la stabilirea unor niveluri reale a preţurilor
-elimină de pe piaţă firmele neadaptate
Concurenţa se desfăşoară pe 2 planuri: disputarea furnizorilor; competiţia pentru clienţi (pentru cucerirea pieţei).
Concurenţa are 2 forme : directă şi indirectă. Cea directă are loc între firmele care au produse similare ,identice-diferenţierea între firmele concurente se face prin calitate. Cea indirectă are loc între firmele care se adresează aceloraşi nevoi,sau nevoi diferite prin oferirea de produse/serviciu diferite.
Concurenţa mai poate fi : loială şi neloială.Cadrul legal din România este foarte bine pus la punct. Sunt 4 forme de concurenţă neloială : denigrarea (zvonuri); confuzia de marcă; frauda fiscală; dumping-ul.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships