DOMNULE PROCUROR GENERAL,
   Subsemnatul(a) …………… domiciliat(a) in ………………..
   Vin cu rugamintea ca in temeiul art. 330 alin. 1 pct. 1 sau 2 C. proc. civ., sa introduceti:
 RECURS IN ANULARE,
 la Curtea Suprema de Justitie, impotriva sentintei (sau deciziei) civile din ……. pronuntata de ………… in dosarul nr. ……….. prin care (se enunta solutia pronuntata), hotarare irevocabila, pentru urmatorul(arele) motiv(e): ………… (se enunta motivul sau motivele ce justifica introducerea recursului in anulare. Trebuie sa fie vorba de unul din motivele prevazute de art. 330 alin. 1, pct. 1 sau 2 C. proc. civ.).
   Dovada existentei acestui(or) motiv(e) o fac cu ………. si in acest scop anexez urmatoarele inscrisuri(acte) …………..
 Constatand ca:
   – instanta si-a depasit atributiile puterii judecatoresti;
   – s-au savasit infractiuni de catre judecatori in legatura cu hotararea pronuntata, va rog sa introduceti recurs in anulare in vederea casarii hotararii in discutie.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PROCUROR GENERAL …………..
   PARCHETUL GENERAL DE PE LANGA
   CURTEA SUPREMA DE JUSTITIE

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships