Monitoringul ecologic – sistem de observaţii şi prognozări pentru relevarea schimbărilor stării mediului, descoperirea şi prevenirea proceselor şi tendinţelor negative. Monitoringul se realizează de către Ministerul Ecologiei, prin subdiviziunile sale.
Exemple particulare:
Monitorizarea poluării aerului se realizează de către Serviciul “Hidrometeo”, care asigură sistematic persoanele fizice şi juridice cu informaţii şi prognoze asupra nivelului de poluare a atmosferei, generată de activităţile economice şi condiţiile meteorologice.
În cazul în care, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, a emisiilor sporite de poluanţi şi a altor influenţe nocive asupra aerului atmosferic, în unele zone este periclitată sănătatea oamenilor, organele Serviciului “Hidrometeo” sînt obligate să informeze de îndată Guvernul, organele respective ale controlului de stat, autorităţile administraţiei publice locale, populaţia şi conducerea întreprinderilor interesate.
Monitoringul fondului funciar reprezintă un sistem de supraveghere şi prognoză a stării fondului funciar pentru evidenţa schimbărilor, pentru aprecierea acestor schimbări, pentru preîntîmpinarea urmărilor proceselor şi tendinţelor negative. Structura, conţinutul şi modul de realizare a monitoringului sînt stabilite de legislaţie, ţinîndu-se seama de condiţiile zonale.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships