APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

Evoluţia firmei moderne este marcată de amplificarea interdependenţelor cu mediul în care acţionează. Expresia acestei evoluţii este reprezentată de caracterul deschis al firmei de afaceri internaţionale concepută ca un sistem reflectat atât pe planul intrărilor, cât şi pe cel al ieşirilor, prin care se integrează în mediul ambiant.

INPUTS OUTPUTS

– Forţă de muncă Bunuri şi servicii
– Resurse materiale (destinate comer-
– Echipament şi tehnologie cializării pe o piaţă
de lucru distinctă)
– Informaţii
– Materii prime

Cunoaşterea în detaliu a caracteristicilor şi mutaţiilor intervenite în mediul ambiant este necesară, deoarece:
a) reprezintă o condiţie fundamentală a satisfacerii cantitative şi calitative a unei anumite categorii de trebuinţe ale firmei. Funcţionarea armonioasă a firmei presupune o conectare, o adaptare permanentă la trebuinţele, la cerinţele pieţei aflate într-o continuă diversificare şi creştere, reuşind o valorificare superioară a factorilor de mediu şi asigurând racordarea firmei la piaţă şi client şi invers;
b) pe baza cunoaşterii mediului ambiant se realizează microstrategii cu grad ridicat de fundamentare ştiinţifică, strategiile întocmite devenind autentice strategii de piaţă, care orientează firma către piaţă şi client, stabilind modalităţi de acţiune eficace;

c) asigurarea resurselor (materiale, umane şi financiare) nu este posibilă fără luarea în considerare a influenţei factorilor de mediu. Firma de afaceri internaţionale funcţionează în contextul mediului naţional şi internaţional şi trebuie să cunoască toţi factorii ce intercondiţionează atragerea şi valorificarea resurselor, pentru obţinerea unor produse şi servicii care să satisfacă cerinţele pieţei;
d) evoluţiiile factorilor de mediu constituie o premisă atât pentru asigurarea unei bune organizări şi a unui sistem operaţional eficace, cât şi o condiţie pentru adoptarea şi aplicarea de decizii şi acţiuni în conformitate cu necesităţile şi oportunităţile prezente şi de perspectivă ale mediului ambiant.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]