In caz de necesitate, Ministerul Finantelor prezinta Guvernului, iar Guvernul Parlamentului, un proiect de rectificare a legii bugetare anuale. Rectificarea include : -rectificari revizuite de venituri, de cheltuieli obligatorii(inclusiv serviciul datoriei de stat) si de deficit sau excedent rezultat ; – estimari revizuite de rambursari ale sumei de principal asupra datoriei de stat ; – repartizarea soldurilor de mijloace banesti constituite in urma executarii bugetului in anul bugetar precedent; – estimari si descrieri revizuite, daca acestea exista, la anexele si nota explicative ce insotesc proiectul rectificarii legii bugetare anuale. In cazul rectificarii bugetului anual de stat, autoritatile publice inainteaza Min.Fin. cereri pentru alocatii aditionale si propuneri de compensari sub forma de venituri majorate sau cheltuieli reduse. Fiecare cerere trebuie sa includa o justificare pentru cheltuielile aditionale si propuneri de compensari sub forma de venituri majorate sau cheltuieli reduse.

Min. Fin. examineaza cererea de cheltuieli aditionale si, in caz de acceptare a cererii, propune G. sa aprobe o alocatie aditionala pentru cheltuielile solicitate si propunerile de compensare a acestora. G. in caz de acceptare a propunerilor Min.Fin., propune parlamentului sa adopte alocatii aditionale pentru cheltuielile solicitate si propunerile de compensare a acestora sub forma de modificari la legea bugetara anuala si, daca este necesar, la alte acte legislative.

Parlamentul examineaza modificarile propuse de Guvern si intreprinde una din urmatoarele actiuni : – respinge modificarile pentru cheltuieli aditionale ; – aproba modificarile pentru cheltuieli aditionale, precum si propunerile pentru compensari sub forma de venituri majorate sau cheltuieli reduse ; – aproba modificarile pentru cheltuieli aditionale, cu modificarea concomitenta a nivelului deficitului sau a excedentului bugetar.

In caz de excedent bugetar, Parlamentul, la propunerea G. decide in ce masura si in ce scopuri se va utiliza acesta.

La sfirsitul fiecarui an bugetar, Min.Fin. intocmeste un raport despre executarea bugetului de stat, care este prezentat Guvernului pina la 01 mai a anului imediat urmator anului de gestiune, spre examinare si aprobare, iar Guvernul, dupa aprobare, va prezenta pina la 01 iunie Parlamentului.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships