Daca legea bugetara anuala nu este adoptata si publicata pina la 31 decembrie, finantarea cheltuielilor pentru anul curent se efectuiaza lunar in marime de a 12 parte din suma cheltuielilor prevazuta pentru anul bugetar precedent. Ministerul Finantelor poate propune G, iar G Parlamentului, efectuarea oricaror cheltuieli aditionale, in cazul in care legea bugetara anuala nu este adoptata pina la 31 decembrie si in situatii exceptionale(calamitati naturale sau razboi). Daca Parlamentul aproba propunerea Guvernului sau nu intreprinde nici o actiune in decurs de 15 zile lucratoare de la prezentarea propunerilor cheltuielile aditionale se efectuiaza. In cazul cind se adopta legea bugetara anuala, cheltuielile aditionale sunt considerate nule, daca nu au fost executate pina la intrarea in vigoare a legii bugetului pe anul in curs. Cele deja efectuate nu pot fi considerate nule, deoarece legea bugetara anuala adoptata ulterior efectuarii acestor acte si operatiuni de executare a alocatiilor bugetare va avea caracter retroactiv.

Daca in procesul executarii bugetului de stat sporeste nivelul deficitului, Ministerul Finanatelor poate bloca cheltuielile in cuantum suficient pentru mentinerea nivelului deficitului aprobat prin legea bugetara anuala. Blocatea cheltuielilor se face prin reduceri proportionale lunare ale tuturor cheltuielilor, cu exceptia celor de la articolele sau capitolele scutite de blocare prin legea bugetara anuala. In anumite cazuri, Ministerul Finantelor poate propune Guvernului, iar Guvernul Parlamentului, blocari care nu sunt reduceri lunare ale tuturor cheltuielilor. Daca Parlamentul aproba propunerea Guvernului sau nu intreprinde nici o actiune in decurs de 15 zile lucratoare de la prezentare, blocarea propusa produce efecte juridice. In acest caz tacerea Parlamentului este considerata ca o aprobare tacita a puterii reprezentative in blocarea unor cheltuieli bugetare. Deci, puterea executiva in unele cazuri in virtutea principiului legal al echilibrului bugetar care poate efectua acte si operatiuni fara investirea expresa, printr-un act al Parlamentului de a efectua asemenea actiuni.

In functie de evolutia incasarii veniturilor in bugetul de stat, Ministerul finantelor pote modifica, cu 5 zile pina la sfirsitul lunii curente, estimarile de cheltuieli pentru perioada gestionara ulterioara, punind la current autoritatile publice respective.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships