Autoritatile publice pot face cheltuieli pentru diverse programe guvernamentale si sa existe autorizatia semnata de ministrul finantelor sau de o persoana autorizata din Ministerul Finantelor.

La stabilirea cheltuielilor publice se au in vedere urmatoarele : a) in domeniul social,(utilizarea res.fin. ale statului pentru invatamint,sanatate,cultura, arta, sport, s.a) ; b) in domeniul economic (acordarea de subventii, acordarea de investitii s.a) ; c) asigurarea cerintelor de aparare a tarii si a ordinii publice ; d) finantarea administratiei centrale de stat si a altor cheltuieli prevazute de lege.

Este interzisa acoperirea cheltuielilor bugetului de stat, prin recurgerea la emisiunea monetara sau prin finantarea directa de catre banci.

Alocatiile bugetare – sume de bani aprobate de buget, in limitele carora se pot face cheltuieli, cu destinatie precizata, prin legea bugetara anuala.

Executorii de buget principali(ordonatorii de credite ) ai bugetului de stat sunt ministrii si conducatorii celorlalte organe centrale de stat. Conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica din subordinea ministerelor si celorlalte organe centrale de stat finantate din bugetul statului, sunt dupa caz : ordonatori, secundari sau tertiari de credite.

Ordonatorii secundari de credite, aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozitiilor legale si repartizarea alocatiilor bugetare aprobate unitatilor ierarhic inferioare, ai caror conducatori sunt sunt ordonatori tertiari de credite.

Ordonatorii tertiari de credite – sunt conducatorii institutiilor publice imputerniciti sa utilizeze creditele bugetare ce le-au fost repartizate, numai pentru nevoile unitatilor care le conducc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in conditiile stabilite prin dispozitiile legii.

Indiferent de categoria din care fac parte, ordonatorii de alocatii sunt responsabili :

de respectarea dispozitiilor legale in utilizarea creditelor bugetare ;

de folosirea cu eficienta a sumelor de bani primite de la bugetul de stat;

de intergritatea bunurilor incredintate unitatilor pe care le conduc ;

de tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a darilor de seama contabile asupra exercitiului bugetar.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships