APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

                    Cerere pentru notarea actiunii pauliene
 Domnule Presedinte,
   Subsemnatul …………….., domiciliat in ………….., judetul ………………, str. ………………., nr. ….., in calitate de ………… va rog sa dispuneti:
 Notarea
   in carte funciara nr. …….. a comunei ……………. a actiunii pauliene introduse de mine atat impotriva lui ………………………., domiciliat in …………….., judetul …………, str. …………., nr. ……., care a instrainat in frauda drepturilor mele parcela nr. ……, cat si impotriva lui …………….., domiciliat in …………, judetul ……….., str. …………, nr. ….., care a dobandit cu titlu gratuit in detrimentul meu, dreptul de proprietate intabulat in P. II. a aceleiasi carti funciare.
   In cererea de chemare in judecata, pe care o alatur la cererea de notare, am aratat ca sunt indeplinite conditiile cerute de art. 975 C. civ. pentru revocarea actului de instrainare facut in frauda si in detrimentul drepturilor mele de creditor.
   Dupa notarea actiunii, va rog sa trimiteti trei exemplare de pe actiune Tribunalului …………… competent sa judece pricina, potrivit art. 13 C. pr. civ. retinand un exemplar pentru arhiva sectiei de carte funciara.
   La cerere anexez:
 Semnatura,
 Domnului Pre├┤edinte al ……………… Sec├Âia de carte funciar─Ĺ

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]