Cerere de notare a unei actiuni in prestatie tabulara
 Domnule Presedinte,
   Subsemnatul ……………, domiciliat in …………, judetul ………., str. ………….., nr. …., va rog sa dispuneti:
 Notarea
   in cartea funciara nr. ….. a comunei …….. a actiunii in prestatie tabulara introdusa de mine impotriva lui ……….., domiciliat in ……….., judetul ……….., str. ………….., nr. …………., de la care am cumparat parcela nr. ……., pentru a f obligat sa-mi predea inscrisul necesar in vederea intabularii dreptului meu de proprietate, cat si impotriva lui …………, domiciliat in ……………, judetul …………, str. ………., nr. …….., care a obtinut in favoarea sa intabularea dreptului de proprietate in P.II., pe baza unui contract de vanzare-cumparare incheiat ulterior contractului meu de vanzare-cumparare, pentru a f obligat sa accepte intabularea dreptului meu de proprietate.
   Dupa notarea actiunii, va rog sa trimiteti trei exemplare de pe actiune la Tribunalul …………. competent de a judeca pricina potrivit art. 13 C. pr. civ., retinand un exemplar pentru arhiva sectiei de carte funciara.
   La cerere anexez:
 Semnatura,
 Domnului Presedinte al …………….. Sectia de carte funciara

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships