Cerere de notare a unei actiuni in rectificare
 Domnule Presedinte,
   Subsemnatul ……………….., domiciliat in …………., judetul ………….., str. ………….., nr. …, va rog sa dispuneti:
 Notarea
   in cartea funciara nr. …… a comunei ………, a actiunii de rectificare prin care cer radierea intabularii facute in partea a II-a nr. curent ……, a cartii funciare in favoarea lui …………, domiciliat in ……………, judetul ……………., str. ………….., nr. ……. .
   Dupa notarea actiunii in rectificare, va rog sa trimiteti doua exemplare de pe actiune la Tribunalul …………… competent de a judeca pricina, potrivit art. 13 C. pr. civ., retinand un exemplar pentru arhiva sectiei de carte funciara.
   La cerere anexez:
 Semnatura,
 Domnului Presedinte al ………………. Sectia de carte funciara

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships