DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ………… cu domiciliul in ……….., in termen legal fac opozitie la ordonanta presedentiala a acestei instante, nr. …. din ……….. …… prin care s-a dispus executarea silita a contractului de imprumut cu gaj nr. ……. din ………. si scoaterea la vanzare a obiectelor gajate, mentionate in ordonanta.
 Motivele opozitiei
   In fapt,
   (motive care justifica admiterea cererii de opozitie si respingerea cererii de executare silita a contractului).
   In drept
   Imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 483 C. com.
   Proba o fac cu actele urmatoare ………….. .
   Data depunerii
 Semnatura,
 DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships