APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

                              DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul ………………. (numele si prenumele petitionarului), domiciliat in …………., judetul ………, str. …………., nr. ……., etajul …….., apart. …….., in calitate de reprezentant legal al fiului meu minor va rog sa incuviintati ca numitul minor sa poarte numele subsemnatului, dispunand totodata sa se faca cuvenita mentiune in actul constatator al nasterii sale, inregistrat sub nr. ………. din ………. in registrul Serviciului de stare civila al …………..
   Motivele cererii mele sunt urmatoarele:
   In fapt, numitul minor s-a nascut la data de ……………, nasterea sa fiind inregistrata sub nr. ………… din ………….. in registrul Serviciului de stare civila al ……………….. ca fiu al …………….. (numele si prenumele mamei) si din tata necunoscut. Prin declaratia autentificata sub nr. ………… de Biroul notarial ……………., subsemnatul am recunoscut ca sunt tatal acestui copil.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 64 alin. 2 din Codul familiei.
   Depun, o data cu prezenta, copii certificate de pe certificatul constatator al nasterii fiului meu si de pe declaratia autentica a subsemnatului prin care am recunoscut filiatia sa.
 Semnatura petitionarului,
 …………………….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]