Catre
   ……………… (numele debitorului)
   Subsemnatul(a) …………. cu domiciliul in ………… va notific ca prin actul de recunoastere a datoriei garantata cu gaj de creanta din data de ……. autentificat sub nr. ……… din …….. la ……….. s-a constituit gaj in favoarea mea in valoare de ………….. .
   Va rog a lua cunostinta de aceste acte si a va conforma, tinand seama ca plata creantei in suma de ……… lei trebuie sa mi-o achitati pana la data de ………. .
   Cu stima,
 Semnatura,
   Nota: se depune la judecatoria in raza careia domiciliaza debitorul pentru a-i fi comunicata.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships