Cerere pentru notarea punerii sub interdictie
 Domnule Presedinte,
   Subsemnatul ………………, domiciliat in ……………, judetul …………….., str. ……………, nr. …., in calitate de tutore ai lui ………………………, va rog ca, in temeiul sentintei nr. …….. din ………….., ramasa definitiva, a …………….., sa dispuneti:
 Notarea
   punerii sub interdictie a lui ……………….., proprietar al imobilelor inscrise in urmatoarele carti funciare:
   1. cartea funciara nr. ……….. a localitatii ………………
   2. cartea funciara nr. ………… a localitatii ………………
   Va rog sa comunicati incheierea atat subsemnatului in calitate de tutore, cat si Autoritatii tutelare locale.
   La cerere anexez:
 Semnatura,
 Domnului Presedinte al ……………. Sectia de carte funciara

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships