DPC – ramura de drept ce cuprinde totalitatea normelor procesuale care cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementeaza relatiile sociale care iau nastere intre instante si ceilalti participanti la proces, din clipa pornirii procesului civil, pina in momentul executarii hotaririi. Obiectul DPC – este un ansamblu de norme care au ca obiect procesul civil. In literatura se face distinctie intre obiectul procesului civil si obiectul DPC. In primul caz obiect il constituie litigii civile concrete, in al doilea caz obiectul e activitatea instantei si a celorlalti participanti. Adica e obiect procesul civil ca notiune abstracta si nu ca litigiu civil concret.
Metoda de reglementare
In DPC sunt folosite :
1.                  Reglementarea autoritara, adica prin norme cu character imperative.
2.                  Autorizarea partilor, cind statul foloseste pentru reglementarea relatiilor procesual civile, norme dispozitive.
Trebuie sa mentionam ca in DPC prevaleaza norme cu character dispozitiv. Astfel procesul civil se porneste la initiative partilor si nu a instantei, inaintarea cailor ordinare de atac este de asemenea o prerogativa a partilor.
 Cit priveste normele imperative, in ele se includ :
·                    norme referitoare la organizarea judecatoreasca ;

·                    norme de competenta generala si materiala a instantelor;
·                    principiile fundamentale ale procesului civil ;
·                    termenele pentru exercitarea cailor de atac.
                                  Sistemul DPC
Trasaturi :
·                    ele formeaza o totalitate de reglementari, cu acelasi obiect, finalitate, metode si aceleasi principii ;
·                    intre normele ce apartin acestui sistem exista legaturi specifice, astfel ca ele apar ca o totalitate ;
·                    desi normele de procedura civila apartin sistemului juridic, ele se deosebesc de toate celelalte norme juridice priin specificul relatiilor sociale pe care le reglementeaza.
Acest sistem de norme e format din verigi interdependente numite institutii.
Institutia – totalitatea normelor procesuale care regalementeaza o categorie de relatii sociale  ce au un obiect de reglementare specific.
Sistemul DPC se divide in 2 parti :
1.                  Partea generala
2.                  Partea speciala.
Cea generala cuprinde normele continute in titlul I a Codului de procedura civila, care reglementeaza :
·                    Sarcinele procedurii civile ;
·                    Actiunea legii procedurale in timp ;
·                    Competenta instantelor;
·                    Participantii la procesul civil;
·                    Cheltuielile de judecata;
·                    Termenele de procedura;
·                    Probele.
Cea  speciala cuprinde normele reglementate in titlul II-V a Codului de Procedura Civila:
·                    Intentarea actiunii civile ;
·                    Pregatirea pricinii pentru dezbaterile judiciare ;
·                    Dezbaterile judiciare ;
·                    Hotarirea judecatoeasca ;
·                    Procedura specala ;
·                    Procedura in ordonanta ;
·                    Caile de atac ;
·                    Procedura in cazul pricinelor cu element de extranietate ;
·                    Contestarea hotaririlor arbitrare.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships