Izvoarele DPC   – acte normative ce cuprind dispozitii care reglementeaza mersul procesului civil.
Ca si pentru orice ramura de drept, izvorul fundamental al DPC e Constsitutia RM 29 iulie 1994.
Astfel art. 16 proclama egalitatea tuturor in fata legii, art.20 consacra accesul liber la justitie , art.26 reglementeaza dreptul la aparare, iar capitolul IX ’’Autoritatea judecatoreasca cuprinde preceptele de baza a organizarii sistemului judecatoresc’’.
Actul normativ – care e temelia DPC, reglementindu-l detaliat, acesta este Codul Procesual Civil intrat in vigoare la 12 iunie 2003.E alcatuit din 5 titluri, 44 capitole, 486 articole.
Mai constituie izvor de DPC :
« Legea cu privire la organizarea judecatoreasca »
« Legea cu privire la Curtea Suprema de Justitie »
« Legea cu privire la instantele judecatoresti economice »
« Legea cu privire la taxa de stat »
« Legea cu privire la contenciosul administrativ »
« Legea cu privire la statul judecatorului »
« Legea cu privire la expertiza judiciara »
Mai pot fi izvoare si unele dispozitii din actele legislative care sunt surse pentru alte ramuri de drept.
Legea materiala si procedurala
Distinctia dintre legea materiala si cea procedurala e caracteristica stiintei juridice moderne.
Legea materiala – are ca obiect de reglementare relatiile sociale. Aceste relatii odata reglementate prin lege se transforma in raporturi juridice la care participa persoane fizice si persoane juridice, purtatorii de drepturi si obligatii
Ansamblul normelor ce reglementeaza acesterelatii sociale constituie dreptul material(substantial). Altfel spus, dreptul material arata care sunt drepturile si obligatiile participantilor la raporturile juridice.

Legea procedurala – intervine cind drepturile subiective materiale nu se realizeaza firesc, fiind necesar concursul unui organ competent, adica interventia fortei de constringere a statului.
Legea procedurala e un garant al eficacitatii legii materiale.
Normele de procedura civila
Normele de PC – o totalitate de reglementari juridice care se refera la organizarea instantelor judecatoresti si a activitatii de judecata, competenta organelor de jurisdictie si executarea silita a hotaririlor judecatoresti.
Clasificarea normelor  PC :
A.                Dupa caracterul conduitei pe care o prescriu:
·                    norme imperative;
·                    norme dispozitive.
B. Dupa obiectul de reglementare:
·                    norme de organizare judecatoreasca ;
·                    norme de competenta ;
·                    norme de procedura propriu-zisa.
Cele de organizare judecatoreasca determina modul de organizare si functionare a institutiilor judecatoresti, statutul magistratilor, compunerea completelor de jud.
Cele de competenta reglementeaza atributiile instantelor judecatoresti fata de atributiile altor organe cu activitate jurisdictionala, adica stabilesc competenta intre instante de diferit grad si intre instante de acelasi grad.
Cele de procedura propriu-zisa fac parte normele care care reglementeaza modul de judecata a cazurilor civile si de executare silita a hotaririlor judecatoresti.
A.                Dupa sfera de aplicare :
·                    norme generale ;
·                    norme speciale.
 Cele generale se aplica in toate cazurile si in orice materie, daca legea nu prevede altfel, in domeniul DPC norma generala e CodulPC.
Cele speciale sunt aplicabile doar intr-o anumita materie si constituie dispozitii derogatorii de la norma generala. Acestea se gasesc in ’’Legea cuprivire la contenciosul administrativ’’.
Actiunea legilor de procedura civila
Normele de procedura civil ca si cele de drept material se aplica in timp, spatiu si asupa persoanelor.
Aplicarea in timp e reglementata prin art.3 al Codului PC.
Pentru a determina limitele aplicarii in timp a legilor de procedura civila e necesara precizarea a doua momente;
1.      Momentul intrarii in vigoare
2.      Momentul iesirii din vigoare
Actele si faptele care se produc in perioada data vor fi dupuse legii respective. Legea procedurala de cele mei multe ori nu are putere retroactive.
Dupa art.3 CPC, legea procedurala civila care impune obligatii noi, anuleaza sau reduce drepturile procedurale ale participantilor la proces, limiteza exrcitarea unor drepturi sau stabileste sanctiuni procedurale noi, nu are putere retroactiva, astfel e consacrat principiul neretroactivitatii legii pc, care se aplica doar in cazurile mentionate mai sus. In celelalte cazuri legea procedurala va retroactiva.
Un alt principiu ce guverneaza actiunea legii procedurale in timp e principiul aplicarii imediate a legii noi, dupa care de la data intrarii in vigoare a noii legi procedurale efectele vechii legi inceteaza, daca noua lege nu prevede altfel.
Aplicarea legii procedurale in spatiu e guvernata de principiul teritorialitatii, adica legile RM se aplica pe intreg teritoriul tarii. Din promovarea acestui principiu rezulta consecintele:
·                    Legile procedurale ale RM se aplica doar proceselor care se solutioneaza in tara;
·                    Aplicarea unei legi de drept substantial straine de catre o instanta a RM nu determina si aplicarea legii procedurale a statului;
·                    Hotaririle judecatoresti pronuntate in strainatate pot fi executatei n RM doar dupa incuviintarea urmaririi silite de catre organul competent.
Cit priveste actiunea legilor de procedura civila asupra persoanelor, trebuie mentionat faptul ca normele procesual-civile au un caracter obligatoriu pentru toti cetatenii RM, de asemenea normele procesual-civile se rasfring asupra persoanelor juridice cu capital strain, next, cetatenilor straini sau apatrizi.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships