Statistica studiaza fenomene materiale existente in natura si societate si face parte din acele ramuri ale stiintei care sunt scindate in doua discipline; una se ocupa cu studiul fenomenelor si proceselor din natura si alta cu studiul fenomenelor din societate ceea ce corespunde statisticii social economice.
Exista fenomene univoc determinate, care se produc pe baza legilor dinamicii, iar astfel de fenomene se numesc simple sau certe.
Exista si fenomene care apar ca rezultat al combinarii complexe a unei multimi dinamice de factori si influente, si ele se numesc fenomene de top colectiv sau fenomene de masa.
Legea statstica apare ca rezultanta medie a numeroase actiuni individuale.
Obiectul de studiu al statsticii il formeaza fenomenele din domeniul vietii sociale.
Statstica studiaza latura cantitativa a fenomenelor de masa, in vederea caracterizarii lor numerice (prin indicatori).
Statistica este stiinta care studiaza aspectele cantitative ale determinarilor calitative ale fenomenelor de masa, fenomene care sunt supuse actiunii legilor statistice care se manifesta in conditii concrete, variabile in timp si spatiu.
Totalitatea operatiilor, tehnicilor, procedeelor si metodelor de investigare statistica a fenomenelor ce apartin unor procese de tip stochastic formeaza metoda statistica.
Specificitatea metodologiei statistice: observarea: recensaminte, anchete, monografii, sondaje; informatiile culese se prelucreaza si se incheie cu analiza si interpretarea rezultatelor
Obiectul statisticiia impus separarea statisticii pe ramuri: teoria statsticii sau bazele statisticii, statistica macroeconomica, statistica de ramura.
Concepte de baza folosite in statistica
Colectivitatea statistica denumita si populatie reprezinta totalitatea elementelor de aceiasi natura supuse procesului de cunoastere.
Colectivitatile statistice pot fi statice si dinamice. Indicatorii variatiei Colectivitatile dinamice exprima un flux, o devenire in timp, caracterizarea lor presupune inregistrarea elementelor componente pe un interval de timp.

Unitatile statistice sunt elemente statice si respectiv dinamice.
Unitatile statice pot fi simple ( sunt elemente constitutive ale colectivitatii) si complexe (tin de forma de organizare economica si sociala).
Caracteristicile statistice (variabile statistice sau variabilealeatoare) reprezinta acela insusuri sau trasaturi ale unitatilor ce definesc si delimiteaza intre ele unitatile colectivitatii si care urmeaza a fi inregistrate.
Formele concrete se numesc variante sau valori, iar nr. de aparitii ale unei variante intr-o colectivitate se numeste pondere sau frecventa.

Clasificarea caracteristicilor statistice:
• dupa continut:-de spatiu, timp si atributive
• dupa modul de exprimare: cantitative si calitative
• dupa modul de manifestare: alternative sau nealternative
dupa natura variatiei caracteristicile sunt: continua, discontinua sau discreta
• dupa modul de obtinere si folosire a datelor caracteristicile pot fi: primare, derivate
• dupa gradul de esentialitate: esentiale, neesentiale.

Datele statistice sunt caracterizari numerice ale unitatilor, grupelor si colectivitatii, obtinute prin observare si prelucraea. Mesajul datelor statistice il reprezinta informatia.
Indicatorii statistici constituie expresia numerica a unei determinari calitative obiective obtinuta in urma unei cercetari statistice.

Organizarea activitatii de statistica in Romania si pe plan international.

Gestiunea intregii informatii statistice revine Comisiei Nationale de Statistica(CNS) care are rolul de a dispune de banci de date, de a elabora metodologii corespunzatoare in functie de necesitati, metodologia de observare, prelucrare si analiza statistica.
CNS caracterizeaza dezvoltarea economica si sociala a tarii pe domenii de activitate si la nivelul intregii tari.
Pe plan international activitatea de statistica este asigurata de comisia de statistica in cadrul O.N.U.-CNS- a fost infiintata in 1946 ca organ auxiliar al consiliului economic si social.
CNS in cadrul O.N.U. urmareste asiguraea comparabilitatii datelor pe plan international si are in vedere asiguraea unei metodologii unitare de calcul de indicatori statistici.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships