Reprezinta un ansamblu de masuri elaborate de stat pentru a intervani pe piata muncii in scopul stimularii creerii de noi locuri de munca, diminuand dezechilibrele si disfinctionalitatile de pe piata muncii.
Politici pasive de ocupare – pornesc de la nivelul ocuparii considerat dat si urmaresc gasirea de noi solutii pentru angajarea excedentului de forta de munca.
Exemple de masuri adoptate de aceste politici:
– reducerea duratei muncii
– diminuarea varstei de pensionare
– cresterea perioadei obligatorii de scolarizare
– cresterea locurilor de munca cu program zilnic redus si atipic
– restrictionarea imigrarilor
Politici active de ocupare – presupun masuri, metode, procedee de marire a nivelului ocuparii.
Exemple de masuri de politica activa:
– amplificarea si stimularea investitiilor
– ameliorarea continutului invatamantului
– imbunatatirea orientarii scolare si profesionale a tinerilor
– stimularea mobilitatii persoanelor active spre alte locuri de munca
– incurajarea cercetarii stiintifice
– extinderea activitatilor economico-sociale si ecologice

In Romania, somajul se amplifica datorita capacitatilor de
productie nefolosite, intr-un context de recesiune economica profunda si o strategie de tranzitie la economia cu piata concurentiala . Trebuie avut in vedere efectul distructiv al dobanzilor asupra investitiilor si implicit al ocuparii; rigiditatea salariilor in privinta scaderii; eliberarea accentuata a fortei de munca din motive de retehnologizare si stagnarea crearii de locuri de munca.
Principalele forme de somaj intalnite la noi sunt:
– somajul conjunctural
– somajul structural
– somajul tehnologic
Masurile de diminuare a somajului se grupeaza in :
– masuri ce privesc direct pe someri
– masuri ce privesc populatia ocupata
– alte masuri
In prezent rata somajului in tara noastra este de circa 10% pe ansamblul economiei, existand printre someri o mare parte a muncitorilor din ramurile energointensive. Somajul afecteaza in prezent foarte mult tinerii si femeile.Din cauza marii recesiuni in care ne aflam, somajul are o tendinta de crestere de lunga durata.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships