Persoanele fizice şi juridice ce realizează livrări de bunuri sau prestări servicii ce se încadrează în sfera de aplicare a T.V.A.-ului sunt obligate să depună la organul fiscal o declaraţie de înregistrare ca plătitor de T.V.A.
Declaraţia de înregistrare se face prin completarea formularului anexă la Hotărârea Guvernului nr. 349/1992 care se depune la organul fiscal pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea astfel :
– în termen de 15 zile de la data eliberării autorizaţiei de funcţionare
Agenţilor economici care au înregistrat o cifră de afaceri anuală de peste 10 milioane lei li se comunică un cod fiscal (cu R în faţă) şi este luat în evidenţă ca plătitor de T.V.A.
– până la finele lunii următoare celei care a realizat depăşirea
plafonului de 10 milioane lei venit total anual.
Agenţii economici care au declarat o cifră de afaceri sub 10 milioane de lei vor rămâne în atenţia organelor fiscale astfel când au depăşit plafonul să fie înregistraţi ca plătitori de T.V.A.
În caz de încetare a activităţii agenţii economici sunt obligaţi să solicite în termen de 15 zile de la data actului legal în care se consemnează situaţia respectivă,scoaterea din evidenţă ca plătitori de T.V.A.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships