Încă de demult zonele libere erau cunoscute sub denumirea de porturi libere , dar originea lor nu este bine datată. Primul port liber la Marea Mediterană, Cartagina, este menţionat încă din anul 814 î.e.n. Zone libere comerciale au existat în China, Grecia, Roma Antică, zona Mediteranei, coasta de vest a Africii şi a Feniciei.
Aproape 70 oraşe din nordul Europei, aflate la încrucişarea unor importante drumuri comerciale, se bucurau de statutul de oraş liber pentru comerţul cu mărfuri încă din sec. XIII, toate fiind cuprinse în Liga Hanseatică.
Primele porturi libere italiene au fost Toscana(1547) şi Livorno(1696). Sec. XVIII şi XIX cunosc o adevărată proliferare de porturi libere: Gibraltar(1704), Civita Vecchia(1732), Bangkok(1782), Singapore(1819), Hong Kong(1842), Macao(1849). În Franţa, Marsilia este declarat porto-franco în timpul lui Ludovic al XIV-lea(1669), iar în 1860 este declarată zonă liberă Haute-Savoie. La sfârşitul sec. XIX Italia declară Genova zonă liberă, Danemarca – Copenhaga, iar Grecia – Salonicul.
Cele mai multe zone libere au fost realizate în sec. XX, când sunt încheiate şi primele acorduri de comerţ liber între state.
Regimul de zonă liberă în porturile româneşti are o veche tradiţie . Se atestă în 1834 oraşul Galaţi – port liber, în 1866 oraşul Brăila – zonă liberă, iar între 1870 şi 1931 a funcţionat în regim de zonă liberă portul Sulina.
Scopul înfiinţării zonelor libere era de a favoriza dezvoltarea economiei prin atragerea investiţiilor de capital străin şi de a dezvolta un sector de producţie orientat spre export.
Un regulament de exploatare a zonelor libere este cel pentru zonele italiene Trieste şi Genova. Acest regulament face referire la următoarele avantaje ale ZEL:
• Reexportarea mărfurilor străine fără restricţii vamale;
• Condiţionarea mărfurilor prin schimbarea ambalajului, formei, calităţii, culorii etc.;
• Scutirea de taxe vamale a produselor fabricate aici din materii prime sau semifabricate aduse din străinătate;
• Depozitarea fără limită de timp a unor mărfuri în antrepozitele respective.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships