Organizarea procesualã reprezintã o componentã a organizãrii formale a firmei, ce se referã la organizarea proceselor de muncã intelectuale şi fizice din cadrul întreprinderii, urmãrind sã grupeze aceste procese de muncã în sarcini, atribuţii, activitãţi şi funcţiuni ale firmei în funcţie de câteva aspecte:
• nivelul obiectivelor;
• omogenitatea şi/sau complementaritatea lor;
• nivelul de pregãtire şi natura pregãtirii personalului ce le realizeazã.
Organizarea procesualã se concretizeazã în stabilirea şi definirea funcţiilor firmei şi ale componentelor acesteia. Deci, componentele organizãrii procesuale sunt:
a) funcţiunile;
b) activitãţile;
c) atribuţiile;
d) sarcinile.

a) Funcţiunea:
Reprezintã o componentã a organizãrii procesuale ce reprezintã ansamblul de activitãţi omogene şi/sau complementare desfãşurate de personal de o anumitã specialitate, folosind metode şi tehnici specifice, cu scopul realizãrii unor activitãţi planificate. Existã 5 funcţiuni:
– de producţie;
– de cercetare-dezvoltare;
– comercialã;
– financiar-contabilã;
– de personal.

b) Activitatea:
Cuprinde un ansamblu de atribuţii omogene, care se îndeplinesc de personalul ce posedã cunoştinţe de specialitate pentru îndeplinirea unor obiective.
c) Atribuţia:
Se referã la un nivel mai mare de detaliere şi cuprinde ansamblul sarcinilor executate periodic de un personal cu cunoştinţe specifice, care concurã la realizarea unui obiectiv specific.
d) Sarcina:
Este un element component al atribuţiei, componenta primarã a unui proces de muncã, cu scopul realizãrii unui obiectiv individual care se atribuie unei singure persoane.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships