DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a), …………., domiciliat in ………… chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ……….., domiciliat(a) in ………. pentru ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa dispuneti
 PARTAJUL AVERII SUCCESORALE
 privind bunurile ramase la decesul defunctului(ei) ………….. urmand sa stabiliti masa bunurilor de impartit, cotele ce ni se cuvin in calitate de copartasi si lichidarea starii de indiviziune, prin individualizarea, atribuirea si predarea efectiva a bunurilor ce ni se cuvin.
   De asemenea, rog:
   – paratul(a) sa fie obligat(a) sa raporteze la masa de impartit bunurile primite de la defunct cu ocazia casatoriei,
   – sa fie redus testamentul facut paratului(ei),
   – pana la definitivarea impartelii sa fie numit un sechestru judiciar pentru conservarea si administrarea bunurilor.
   Cer, totodata, anularea certificatului de mostenitor eliberat de Notarul public ………. si obligarea paratului(ei) la cheltuieli de judecata.
 Motivele actiunii:
   In fapt, defunctul(a) ……….. a decedat la data de ……….. cu ultimul domiciliu in …………..
   Mostenitori cu vocatie la succesiune am ramas eu si paratul, in calitate de fii ai defunctului.
   La decesul defunctului au ramas urmatoarele bunuri: (se enunta toate bunurile si se indica valoarea lor).
   Potrivit art. 751 C. civ., masa bunurilor de mai sus urmeaza sa fie intregita prin raportarea in natura a bunurilor imobile si prin raportarea contravalorii bunurilor mobile primite de parat ca donatie fara scutire de raport, si anume: ………. ……….. …….. ………. ……….
   De asemenea, potrivit art. 738 C. civ., paratul(a) urmeaza sa fie obligat(a) la raportul urmatoarelor datorii: ……………………………….
   Potrivit art. 848 C. civ., cer reductiunea liberalitatilor care trec peste partea disponibila, si anume: testamentul autentificat sub nr. ………. din ……… si actul de donatie autentificat sub nr. ……… din ………., prin care s-au testat si donat paratului(ei) urmatoarele bunuri: ……………
   In temeiul art. 14 din Legea nr. 603/1943, cer numirea unui sechestru judiciar asupra urmatoarelor bunuri: ………… …………… …………..
   In baza art. 85 din Legea nr. 36/1995, cer anularea certificatului de mostenitor nr. ……… din ………., eliberat de Notarul public ……….., pentru motivul ca ……………….
   In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 728 C. civ., ale art. 657art. 667 C. proc. civ., ale Legii nr. 603/1943 si a textelor deja enuntate.
   In dovedirea actiunii, inteleg sa ma folosesc de proba cu urmatoarele acte: ……….. proba cu martori, expertiza si, eventual, proba cu cercetare la fata locului.
   Depun prezenta actiune in dublu exemplar, la care atasez copia certificatului de deces a defunctului(ei) si copiile certificatelor de nastere ale celor doi mostenitori, timbru fiscal in valoare de ………. lei pentru partaj, plus …….. lei pentru capatul de cerere privitor la ………. si timbrul judiciar in valoare de ……… lei.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ………………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships