Martorul este persoana citata in aceasta calitate de catre organul de urmarire penala sau de instanta precum si de persoana care face declaratii, in modul prevazut de prezentul cod in calitate de martor. Ca martori pot fi citate persoanele care au informatii cu privire la vreo circumstanta care urmeaza sa fie constatata in cauza. Nici o persoana nu pote fi silita sa faca declaratii contrar intereselor sale sau ale rudelor sale apropiate. No pot fi citati si ascultati ca martori : persoanele care din cauza deficientelor fizice sau psihice nu sint in stare sa inteleaga just imprejurarile care au importanta pentru cauza ; aparatorii, colaboratorii birourilor de avocati in cazul cunoasterii cauzei in legatura cu adresarea pentru asistenta juridica ; judecatorul, procurorul, grefierul, jurnalistul, slujitorii cultelor, medicul de familie. Martorul este obligat sa se prezinte la citarea ; sa faca declaratii veridice, sa comunice tot ce stie in legatura cu cauza respectiva ; sa prezinte obiecte, documente, mostre ;  sa nu paraseasca sala fara pemisiunea judecatorului. Martorul  are dreptul : sa stie in legatura cu care cauza este citat ; sa ceara recuzarea interpretului, traducatorului care participa la audierea sa ; sa ininteze cereri ; sa faca declaratii in limba materna s.a.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships