Aparatorul este persoana care pe parcursul procesului penal, reprezinta interesele b,i,i, ii acorda asistenta juridica  prin toate mijloacele si metodele neinterzise de lege. Aparatorul nu poate fi asimilat de  catre organele de stat si persoanele cu functie de raspundere cu persoana interesele careia le apara si  cu caracterul cauzei penale care se examineaza cu participarea lui. In calitate de aparator in PP pot participa : avocatul, alte persoane abilitate prin lege cu atributii de aparator ; un avocat din strainatate in cazul in care acesta este asistat de o persoana special abilitata. Avocatul care acorda asistenta juridica banuitului sau invinuitului la retinere sau arestare se considera avocatul lor pe aceasta perioada de timp si cu consimtamintul lor el poate continua participarea in calitate de aparator pina la terminarea procesului. Aparatorul nu-si poate asuma aceasta functie si nu poate fi numit in aceasta calitate de catre organul de urmarire penala sau de catre instanta in cazurile expres prevazute de lege.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships