DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul ……………….. (numele si prenumele celui ce cere asigurarea dovezii) domiciliat in localitatea …………….., judetul ……….., str. …………, nr. ….., etajul ….., apart. ….. va rog ca dupa citarea paratului ………………. (numele si prenumele paratului in cererea de asigurare a dovezii), domiciliat in localitatea ……………… judetul …………, str. ………….., nr. ….., etajul ….., apart. ….., sa procedati la audierea martorului (numele si prenumele martorului), din din localitatea …………., judetul …………, str. …………, nr. ….. etajul ….., apart. ….., la domiciliul acestuia.
   Motivele cererii sunt urmatoarele:
   In fapt, prin actul de vanzare-cumparare autentificat de Biroul notarial al ………….., sub nr. …………., din ……………. martorul a carui audiere o cer a vandut paratului imobilul din ……………., judetul …………, str. ……………. nr. …… Actul de vanzare-cumparare ascunde insa, o donatie deghizata, facuta in scopul de a sustrage de la raport imobilul respectiv, in momentul deschiderii succesiunii vanzatorului. Cum si subsemnatul as avea vocatie la mostenirea acestuia, este in interesul meu sa-mi asigur dovada ce rezulta din depozitia vanzatorului, care fiind batran si bolnav trebuie ascultat fara intarziere.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 235237 Cod procedura civila.
   Depun prezenta cerere in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului.
 Semnatura reclamantului,
 ……………………
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships