APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.
Pentru calcularea şi ţinerea evidenţei tuturor obligaţiilor directe şi condiţionale ale Republicii Moldova, Ministerul Finanţelor este autorizat să instituie şi să ţină Registrul datoriei de stat şi Registrul garanţiilor de stat pentru împrumuturi. Registrul datoriei de stat este registru al obligaţiilor directe ale statului, rezultate din împrumuturile de stat interne şi externe. în Registrul datoriei de stat, care se reînnoieşte în funcţie de necesităţi, se înregistrează obligaţiile directe ale statului, rezultate din împrumuturile de stat interne şi externe, informaţia privind dinamica datoriei de stat, denumirea de identificare a datoriei, dată contractării, scadenţa, suma totală şi altă informaţie necesară.

Registrul garanţiilor de stat pentru împrumuturi este registru al obligaţiunilor condiţionale ale statului, rezultate din emiterea garanţiilor de stat pentru împrumuturi de stat interne şi externe.

In Registrul garanţiilor de stat pentru împrumuturi, care se reînnoieşte în funcţie de necesităţi, se înregistrează: obligaţiile condiţionale ale statului, rezultate din contractele (acordurile) de garanţie de stat pentru împrumuturi, informaţia privind acordarea şi încetarea garanţiilor de stat pentru împrumuturi, denumirea de identificare a garanţiei, data acordării, scadenţa, suma totală, plăţile efectuate şi cele datorate, altă informaţie necesară. Registrul datoriei de stat şi Registrul garanţiilor de stat pentru împrumuturi se ţin în formă manuală sau electronică de către Ministerul Finanţelor şi sunt unicele înregistrări oficiale privind obligaţiile directe şi condiţionale ale Republicii Moldova. Acest organ de specialitate financiară este responsabil de ţinerea la zi a Registrului datoriei de stat şi a Registrului garanţiilor de stat pentru împrumuturi.

Min.Fin. informează Banca Naţională a RM despre datoria de stat, inclusiv despre emisiunile de hârtii de valoare de stat în formă fizică, şi garanţiile de stat pentru împrumuturi. Min.Fin. indică volumul şi conţinutul obligaţiilor directe şi condiţionale ale statului.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]