DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul ………………. (numele si prenumele celui ce depune actele) parat (sau dupa caz reclamant recurent, intimat contestator) in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. ………., al acestui tribunal, cu termen de judecata la ………., depun copii certificate in …… exemplare de pe urmatoarele acte:
   1. …………………………………………………….;
   2. ……………………………………………………. (se vor determina cat mai precis actul – data, numar, de la cine emana etc.).
   Va rog sa dispuneti sa fie atasate la dosar si sa fie comunicate reclamantului la adresa indicata de el in actiune.
 Semnatura petititorului,
 ……………………
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships