DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul ………………. (numele si prenumele partii care depune lista de martori) reclamant (sau dupa caz – parat, recurent, intimat, contestator etc.) in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. ………. al acestui tribunal depun prezenta lista de martori ca urmare a incheierii nr. ……….. din …………. prin care mi-a fost admisa aceasta proba, rugandu-va sa dispuneti citarea martorilor pentru termenul de …………………..
   Martorii a caror citare o cer sunt urmatorii:
   1. ……………….. (numele si prenumele martorului), din …………… (localitatea in care domiciliaza martorul), judetul ………, str. …….., nr. ….. etajul ………, apart. ….
   2. ……………….., din ……………, judetul………….., str. …………….., nr. …., etajul ….., apart. …..
 Semnatura petitionarului,
 ……………………..
   DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships