APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

                          DOMNULE PRESEDINTE.
   Subsemnatul …………………, domiciliat in ………………., judetul ………………, str. …………….., nr. ………, etajul apart. ……., va rog sa dispuneti infiintarea unei popriri pentru suma de ………………. lei in mainile …………………. (numele si prenumele tertului poprit) din localitatea ……………., judetul ……………, str. ………….. nr. ……., etajul …….., apart. …….., asupra …………….. pe care tertul poprit ii datoreaza debitorului meu ……………… din localitatea ……………., judetul ………….., str. …………., nr. …………, etajul ………, apart. ………., si sa fixati un termen pentru validarea popririi, dupa incheierea procesului-verbal de poprire.
   Motivele cererii sunt urmatoarele:
   In fapt ………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………….. (se va prezenta situatia de fapt care justifica poprirea, cu aratarea cauzei pe baza careia se cere poprirea).
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 452454 C. proc. civ.
   Inteleg sa ma folosesc de proba cu acte, si anume de: ………………….. ………………… (titlul executoriu pe baza caruia se cere poprirea).
   Depun prezenta cerere, impreuna cu copii certificate de pe actul sus-mentionat, in trei exemplare, dintre care unul pentru instanta si celelalte doua pentru a fi comunicate creditorului urmaritor si debitorului urmarit.
 Semnatura oponentului,
 ………………….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]