DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul …………………… (numele si prenumele creditorului urmaritor), domiciliat in localitatea ………….., judetul ……….., str. ……….., nr. ….., etajul ……, apart. ……, va rog sa incuviintati urmarirea generala a veniturilor imobilului situat in judetul …….., str. ………., nr. ……… nr. carte funciara ………….., nr. topografic …………., proprietatea debitorului meu …………………… (numele si prenumele debitorului), domiciliat in localitatea …………., judetul ………., str. ………., nr. …… etajul …… apart. …… pentru satisfacerea creantei mele de ……………… lei. Totodata, va rog sa numiti un gerant al veniturilor imobilului. Depun recipisa C.E.C. nr. ………, din ………… pentru consemnarea cautiunii de ………….. lei.
   Motivele cererii sunt urmatoarele:
   In fapt, proprietarul imobilului, asupra veniturilor caruia cer sa incuviintati urmarirea generala, este debitorul meu pentru suma de …………. lei ca urmare a …………………………… (cauza creantei creditorului).
   Pentru constatarea creantei mele am introdus actiune in justitie la ………………. iar in vederea conservarii veniturilor debitorului cer urmarirea generala a veniturilor produse de imobilul sus-mentionat.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 473476 Codul de procedura civila.
   Inteleg sa ma folosesc de proba cu acte, si anume de copia de pe actiunea introdusa impotriva debitorului.
   Depun prezenta cerere, impreuna cu copia certificata de pe actul sus-mentionat, in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului.
 Semnatura creditorului urmaritor,
 ……………………………
   DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships