DOMNULE …………………..
   Subsemnatul ………………… (numele si prenumele celui ce solicita copia) parat (sau dupa caz, parat, recurent, intimat, contestator etc.) in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. …………, va rog sa-mi eliberati o copie de pe incheierea sedintei din …………, pronuntata in acel dosar.
 Semnatura petitionarului,
 …………………….
   DOMNULUI ………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships