DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul ……………… (numele si prenumele partii care cere citarea mostenitorilor altei parti), reclamant (sau dupa caz parat, recurent, intimat, etc.) in actiunea ce formeaza obiectul dosarului nr. ……….. al acestui tribunal, cu termen de judecata la …………, va rog sa dispuneti ca pentru acest termen sa fie citati in cauza:
   1. ………………… (numele si prenumele mostenitorului), din localitatea ……………, judetul …………, str. …………., nr. ……., etajul ……. apart. ……
   2. ………….., din localitatea ………….., judetul …………., str. …………., nr. ….., etajul …… apart. …… ca parati, in calitate de mostenitori ai paratului (numele si prenumele partii decedate), astazi decedat.
 Semnatura partii care cere citarea
 mostenitorilor altei parti,
 ……………………………
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships