DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul ……………., domiciliat in localitatea ………………, judetul ……………., str…………….., nr. ……., etajul ……, apart. ……, va rog sa numiti un conservator pentru pastrarea imobilului din localitatea ……………, judetul ……………., str. …………….., nr. carte funciara ……………., nr. topografic ………….., proprietatea debitorului …………………., domiciliat in judetul ……………. str. ……………. nr. ……., etajul …….., apart. …….., imobil care face obiectul urmaririi pornite, la cererea mea prin comandamentul nr. ……….., din ……………. infiintat ca urmare a incheierii acestui tribunal nr. ……….., din …………
   Imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 515 C. proc. civ.
 Semnatura creditorului urmaritor,
 ……………………………
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships