APPLY FOR THIS OPPORTUNITY! Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know! Share / Like / Tag a friend in a post or comment! To complete application process efficiently and successfully, you must read the Application Instructions carefully before/during application process.

                              DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul ……………….. (numele si prenumele partii care cere refacerea dosarului) domiciliat in localitatea ………………, judetul …………, str. …………., nr. ……, etajul ……, apart. ……, reclamant in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. …………., pronuntata de …………., cu ultimul termen de judecata la data de …………, va rog sa procedati la refacerea dosarului sus-mentionat.
   Motivele cererii sunt urmatoarele:
   In fapt, dosarul nu se mai gaseste in arhiva acestui tribunal, desi nu a fost trimis nici unei alte instante, asa cum rezulta din referatul Serviciului de arhiva.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 583 Codul de procedura civila expun alaturat copii legalizate de pe actele pe care le-am folosit in proces, si anume ………………………………………………………
   Va rog sa fixati un termen de judecata pentru prezenta cerere si sa dispuneti citarea paratului …………………. (numele si prenumele paratului) domiciliat in localitatea ……………. judetul …………….. str. ………… nr. ……, etajul ……, apart. ……
 Semnatura celui care
 cere refacerea dosarului,
 …………………….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ……………………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships

How to Stop Missing Deadlines? Follow our Facebook Page and Twitter !-Jobs, internships, scholarships, Conferences, Trainings are published every day! [wptelegram-ajax-widget username="PlopAndreiCom" width="100%" height="50px"]