CERERE,
   Persoana juridica ………………………………………, cu sediul in localitatea ………………………………., str. ………………….., nr. ….., judetul ……… telefon ………………, fax ………………, inregistrata la Camera de Comert si Industrie a Romaniei la nr. ……………, avand codul fiscal nr. …………… si contul nr. …………………….., deschis la Banca ………………………………, filiala ……………., reprezentata prin directorul general ……………………………………,
 (numele si prenumele) solicit acordarea licentei de transport feroviar, pentru efectuarea urmatoarelor servicii de transport feroviar: …………………………………………
 (calatori, marfa, alte bunuri)
   * Se anexeaza documentele justificative conform art. 12 din Normele pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatului de siguranta, in vederea efectuarii serviciilor de transport public sau in interes propriu pe caile ferate romane.
   Data ………….
 Director general,
 …………………………..
 (semnatura si stampila unitatii)

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships