DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul ……………….. (numele si prenumele partii care cere repunerea in termenul pierdut), domiciliat in localitatea ……………. str. …………., nr. …….. etajul ….. apart. ….. reclamant (sau dupa caz parat) in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. ………., va rog sa ma repuneti in termenul de recurs impotriva sentintei acestui tribunal nr. ………., din data ……….
   Motivele cererii sunt urmatoarele:
   In fapt, n-am putut formula si depune recursul in termenul prevazut de art. 301 Cod procedura civila, intrucat in tot timpul dintre pronuntarea hotararii si exprimarea termenului legal am fost internat in spital.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 103 Cod procedura civila
   Inteleg sa ma folosesc de certificatul medical eliberat de …………….., pe care il depun in copie certificata.
 Semnatura partii care cere
 repunerea in termenul pierdut,
 …………………………
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ………………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships