DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul …………… (numele si prenumele partii care anunta schimbarea domiciliului sau) reclamant (sau parat) in procesul ce formeaza obiectul dosarului nr. ………… al acestui tribunal, cu termen de judecata la data de ……….., va rog sa luati act ca nu mai locuiesc la domiciliul indicat in actiune, ci in (localitatea in care domiciliaza partea care anunta schimbarea domiciliului), judetul ……….., str. …………, nr. ….., etajul ……, apart. …… unde urmeaza a fi citat si a mi se comunica orice act de procedura pe viitor.
   Anexez recipisa doveditoare a comunicarii catre parat (sau dupa caz reclamant) a continutului acestei cereri.
 Semnatura parti care aduce la
 cunostinta schimbarea domiciliului,
 ……………………………..
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ………………………

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships