Cerere pentru radierea minoritatii
 Domnule Presedinte,
   Subsemnatul ………….., domiciliat in ……………, judetul ……………., str. ……………, nr. …, implinind varsta majoritatii, va rog sa dispuneti, in temeiul certificatului de nastere,
 Radierea
   notarii minoritatii din cartile funciare nr. ……….. ale comunei …………. .
   Va rugam ca, odata cu comunicarea incheierii, sa-mi restituiti certificatul de nastere, in care scop alatur o copie.
   La cerere anexez:
 Semnatura,
 Domnului Presedinte al ………………. Sectia de carte funciara

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships