DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul ………………… (numele si prenumele partii care face cererea) parat in cauza ce formeaza dosarului nr. ……….., al acestui tribunal, cu termen de judecata la data de ……….., declar prin prezenta ca imi aleg domiciliul la domnul avocat ……………. din ………… (localitatea in care se afla domiciliul ales), judetul ………., str. …………, nr. …. etajul …. apart. …. unde va rog sa dispuneti sa se faca toate actele de procedura fata de subsemnatul in legatura cu procesul sus-mentionat.
   Domnul avocat …………….. este indreptatit sa primeasca in numele meu toate actele de procedura.
 Semnatura partii,
 ……………..
   DOMNULUI PRESEDINTE AL ………………….

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships