Principiile fundamentale ale DI- reguli de conduita de maxima generalitate, universal valabile si juridic obligatorii pt subiectele de DI care au luat nastere prin acordul de vointa a acestora, in special a statelor. Principiile fundam ale DI au o serie de trasaturi caracteristice care le deosebesc de celelalte principii si norme ale acestui dr.1 princip fundam reprezinta normele cele mai import, principale de DI servind baza pt intregul sistem de dr internat. 2 ele se caracteriz prin continutul lor general. 3 princip fundam dupa sfera lor de aplicare au un caracter universal. Ele se aplica tuturor domeniilor de cooperare interstatala, atit a celor traditionale, existente, cit si a unor domenii noi. 4-au un caracter juridic, ele fiind obligatorii pt toate statele. 5- fac parte din categoria normelor de ius cogens, ele avind astfel forta juridica suprema. Forma lor principala de existenta este cea a unor norme cutumiare unanim recunoscute. In ce priveste modul de aparitie acesta este diferit. Au aparut pe cale cutumiara ca mai apoi sa fie reafirmate pe cale conventionala prin tratate internat, printre care Carta ONU care cuprinde numai formulari generale ale princip fundam, astfel au fost intreprinse lucrari de codificare a lor. Acestea au luat sfirsit in a.1970 o data cu adoptarea de catre Adunarea Generala a ONU a Declaratiei privind princip de DI ale rel prietenesti si de cooperare intre state. Ea enumera urm princip: 1.princip nerecurgerii la forta sau la amenintarea cu forta in RI; 2.princip solutionarii pe cale pasnica a diferendelor internat; 3.princip neamestecului in treburile interne ale unui stat; 4.obligatiunii statelor de a coopera unele cu altele in conformitate cu Carta ONU; 5.princip egalitatii popoarelor si dr acestora de a dispune de ele insele; 6.princ egalitatii suverane a statelor; 7.princ indeplinirii cu buna credinta de catre state a obligatiunilor asumate in conformitate cu Carta ONU; Actul final al CSCE din 1975 cuprinde 10 princ fundament. La cele enumerate in Declaratia din1970 au fost adaugate inca trei: 1.princ inviolabilitatii frontierelor; 2.princ integritatii teritoriale a statelor; 3.princ respectarii dr si libertatilor fundam ale omului; Din cauza ca toate princ fundam de DI au aceeasi valoare juridica, intre ele nu poate fi facuta o ierarhizare formala, totodata insemnatatea reala a princip nu este una si aceeasi. In timpul de fata are loc formarea unor astfel de princ ca cel al dezarmarii generale si totale sub un control internat efectiv, precum si cel al colaborarii internat in vederea protectiei mediului.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships