Acest principiu implică întocmirea unui buget public echilibrat, deci balansat: veniturile publice să acopere cheltuielile publice.
Deficitul bugetar, ca diferenţă între venituri şi cheltuielile mai mari, era apreciat ca o sursă de pericol care putea duce la bancruta (starea de insolvabilitate) statului şi la inflaţie, deoarece acoperirea sa presupune împrumuturi de stat sau emisiune monetară suplimentară.
Bugetele publice actuale se întocmesc şi se execută în condiţii de deficit. Deficitul bugetar reprezintă autorizarea de cheltuieli superioare veniturilor, provenite din taxe şi impozite, taxe, contribuţii şi alte prelevări obligatorii.
Prin Legea finanţelor publice se interzice acoperirea cheltuielilor bugetului de stat prin recurgerea la emisiune monetară sau prin finanţarea directă de către bănci. Finanţarea deficitului bugetar se asigură prin împrumuturi de stat.
Ministerul Finanţelor Publice poate, pentru a face faţă cheltuielilor statului până la încasarea veniturilor aprobate si cu aprobarea Guvernului, să emită bonuri de tezaur sau alte instrumente specifice, purtătoare de dobândă şi a căror scadenţă nu poate depăşi sfârşitul anului financiar.
Legea finanţelor publice reglementează că, prin legea bugetară anuală, se poate stabili acordarea de către Banca Naţională a României a unui împrumut, fără dobândă, pentru acoperirea cheltuielilor administraţiei centrale de stat, pe seama resurselor de creditare normală ale acesteia.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships