1.          Analizarea legii a doua în contexte diferite .Oamenii de ştiinţă care au studiat efectele legii a doua mai îndeaproape au observat că această lege este universal valabilă pentru toate procesele naturale, nu numai pentru efectele termice. Luând astfel această lege într-un context general, ea va fi enunţată în felul următor: “În orice sistem, fie deschis (la primirea energiei solare) sau închis, există o creştere a entropiei care este o mărime a dezordinii.”Asta înseamnă că orice sistem, neacţionat de forţe exterioare care să-i menţină funcţionarea, ajunge la forme tot mai inferioare de organizare, în final ajungând la o stare completă de dezordine. Nu există nici o dovadă că legea a doua este valabilă numai pe planeta noastră. Ea funcţionează şi în celelalte părţi ale Universului.Este un uni-vers, nu un di-vers. În mod convenţional, termodinamica a fost împărţită şi definită prin prisma legii a doua de către savanţi, pentru trei domenii:
a.            Termodinamica clasică: “În orice schimbare fizică ce are loc prin ea însăşi entropia întotdeauna creşte”
b.           Termodinamica statistică:”Fiecare cantitate de energie are asociată cu ea o calitate caracteristică numită entropie…Energia trebuie să curgă întotdeauna într-o astfel de direcţie astfel încât entropia să crească.”
c.            Termodinamica informaţională: În legătură cu sistemele de prelucrare şi transmitere a informaţiei (computere, automatizare, televizoare, ziare, etc) o nouă ştiinţă extrem de sofisticată, cunoscută sub numele de teoria informaţiei a încorporat conceptul de entropie ca măsură a “zgomotului” sau a gradului de incertitudine în comunicarea informaţiei.
Nu există nici un sistem care să se încadreze în aceste domenii şi care să nu se conformeze legii a doua. Toate sistemele funcţionabile în timp şi spaţiu observate până acum sunt guvernate de legea a doua a termodinamicii, care arată către o origine primară a tuturor lucrurilor şi a proceselor naturale. De aceea, faptul că legea a doua are un efect universal, înseamnă că trebuie să existe şi o cauză universală.
Spuneam mai înainte că toate lucrurile merg spre dezordine, conform legii a doua. Lucrul acesta este remarcat şi de Robert Benedict, care scrie:”Ştiinţa descrie una dintre cele mai profunde generalizări ale experienţei umane prin legea a doua, formulate de oameni de ştiinţă ca Rudolph J. E. Clausius, William Thomson şi Max Planck. În efect, legea a doua spune că toate lucrurile merg din rău în mai rău: fierul rugineşte, omul îmbătrâneşte, floarea se ofileşte, energia se transformă numai de la o temperatură dată la una mai mică, fiecare lucru merge de la ordine spre dezordine.”Acelaşi lucru îl recunoaşte şi H.M.Morris în “A Biblical Manual on Science and Creation”
Observăm că legea a doua se opune cu totul teoriei evoluţioniste, dar se întâmplă ceva ciudat: evoluţioniştii ocolesc cu prudenţă legea a doua a termodinamicii dându-şi seama că aceasta “luptă” împotriva lor.
2. Texte biblice care se referă la descompunerea sistemelor
a.Texte biblice care se referă la descompunerea întregului cosmos:
Ps. 102,25-27  ; Evr. 1,10-12        º Pământul şi cerul se învechesc ca o haină
Is. 51,6                  º Cerurile vor pieri ca un fum, pământul se va face zdrenţe ca o haină, oamenii vor murii ca nişte muşte
Mat. 24,35; Mc. 13,31;     º Cerul şi pământul trec
Luca 21,33           
Rom. 8,20-22        º Firea suspină pentru că a fost supusă deşertăciunii
Evr. 12,27  º “Cuvintele acestea ‘încă odată’ arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină.”
1 Ioan 2,17            ºLumea şi pofta ei trec
   b.Texte biblice care se referă la descompunerea tuturor organismelor vii
Iov 14,1.2              ºOmul piere ca o umbră
Ps. 103,15-16        ºZilele omului sunt trecătoare ca iarba
Ecl. 3,19-20           ºToate vieţuitoarele merg în ţărână
Is. 40,6-8; 1 Petru 1,24-25            ºOmul este trecător ca iarba şi ca floarea
Gen. 3,17-20         ºBlestemul asupra pământului
c. Texte biblice care se referă la descompunerea individuală
Ps 90,9.10 ºAnii se duc ca un sunet, omul se mândreşte numai cu trudă şi suferinţă
Is. 40,30-31           ºTinerii obosesc şi ostenesc
Rom. 7,23-24        º…”Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?”
Iac. 1,15; Rom. 6,23; Rom. 5,12    ºPăcatul aduce moarte
Se observă că în majoritatea textelor vremelnicia omului şi a mediului înconjurător este pusă în contrast cu permanenţa şi stabilitatea lui Dumnezeu, Creatorul legii descompunerii.


Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships