Combaterea coruptiei pote fi insotita de eventuale pericole la care se pot expune persoanele antrenate in acest proces sau in legatura cu savirsirea infactiunii. Cetatenii trebuie sa stie ca in cazurile respective legislatia prevede masuri de protectie din partea statului.
Asigurarea protectiei din partea statului a persoanelor este reglementata de Legea privind protectia de stat a partii vatamate, a martorilor si a altor persoane care acorda ajutor in procesul penal nr.1458-XIII din 28 ianuarie 1998.
Patrivit acestei legi protectia persoanelor este asigurata de catre organele de stat abilitate.
In functie de circumstantele concrete, pentru asigurarea securitatii persoanelor protejate, pot fi aplicate urmatoarele masuri de protectie din partea statului :
1) ordinare :
– paza personala, paza locuintei si averii ;
– eliberarea mijloacelor speciale de aparare individuala, de legetura si de informare privind pericolul ;
– plasarea temporara in locuri lipsite de pericol ;
– tainuirea datelor despre persoana protejata ;
2) extraordinare:
– schimbare a locului de munca sau studii;
– stramutarea in alt loc de trai, cu acordarea obligatorie a locuintei ;
– schimbarea actelor de identitate, exteriorului ;
– examinarea cauzei in sedinta judiciara inchisa.
Masurile date pot fi aplicate doar cu consimtamintul persoanei protejate si fara a-i leza drepturile, libertatile si demnitatea persoanala.
Pe lina masurile de protectie stat mentionate, de legislatie este stipulata protectia sociala a persoanei protejate. Asfel, in conformitate cu legea :
– viata, sanatatea si averea persoanei protejate sunt supuse asigurarii de stat obligatorii din contul bugetului de stat ;
– in cazul mortii persoanei protejate, legate de acordarea de ajutor in procesul penal, familiei ei si persoanelor intretinute de aceasta li se acorda o indemnizatie unica in marime de 6 salarii medii lunare pe tara in luna anterioara mortii;
– in cazul pierderii intretinatorului se stabileste o pensie pentru pierderea intretinatorului ;
– in caz de pierdere a capacitatii de munca, i se stabileste, de asemenea, o pensie de invaliditate in conformitate cu legislatia in vigoare.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships