Posibilitatea unei fuzionari a Comisiei si Curtii intr-un organ unic a fost pentru prima oara mentionata cu ocazia celei de-a 8-a reuniuni a Comitetului de experti pentru ameliorarea procedurii Conventiei Europene a Drepturilor Omulu, in cursul unui schimb de vederi cu reprezentantii Comisiei.La 28 mai 1993, Comitetul Ministrilor a adoptat o hotarare prin care I se incredinta Comitetului director pentru drepturile omului (CDDH) pregatirea unui proiect de protocol de amendament la Conventie, cu efect de restructurare a mecanismului de supraveghere existent. Proiectul de protocol pregatit de Comitetul de experti pentru ameliorarea procedurilor de drepturile omului (DH- PR), pus la punct ulterior de catre CDDH, a fost supus Comitetului de Ministrii, care a adoptat textul la reuniunea 511 bis a delegatilor Ministrilor, tinuta la 20 aprilie 1994. Textul a fot oferit spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei, semnatare ale Conventiei europene de la 11 mai 1994.
Protocolul nr 11 este conceput ca un protocol de amendament, intrarea in vigoare fiind conditionata de obligatia tuturor statelor parti de a-si exprima consimtamantul de a fi legate prin acest Protocol. Din aceasta cauza Protocolul nr 11 a intrat in vigoare la 1 noiembrie 1998, la 4 ani dupa semnarea sa de catre statele membre.
Protocolul reglementeaza restructurarea mecanismului de control stabilit de conventie in sensul reimpartirii responsabilitatii controlului care anterior era detinut de Comisie, Curte si Comitetul Ministrilor Consiliului Europei. Scopul era  conferirea pentru noul mecanism a unui caracter obligatoriu.
Principalele modificari aduse de acest Protocol sunt:
1.     Comisia Europeana a Drepturilor Omului si vechea Curte Europeana a Drepturilor Omului isi inceteaza existenta, instituindu-se o noua Curte Europeana a Drepturilor Omului care va functiona permanent si va avea sediul la Strasbourg.
2.     Sistemul va fi rationalizat si toti relamantii vor avea acces direct la noua Curte. Cauzele care nu au nici o sansa de reusita vor fi, dupa filtrare, retrase din sistem intr-un studiu incipient, prin decizia unanima a Curtii, care va hotara aceasta, in cadrul unui comitet format din trei judecatori (ele vor fi declarate inadmisibile). In marea majoritate a cazurilor, Curtea isi va desfasura activitatea in camera de 7 judecatori. Numai in cazuri exceptionale, functionand ca Mare Camera si compusa din 17 judecatori, se va pronunta asupra problemelor celor mai importante. Presedintele Curtii, presedintii camerelor vor fi abilitati s faca parte din Marea camera in scopul de a veghea la coerenta si uniformizarea jurisprudentei. Judecatorul ales din partea statului parte aflat in discutie va avea, de asemenea un loc in camera pentru a asigura a cat mai buna intelegere a sistemului juridic supus examinarii; 
3.     Toate reclamatiile de incalcare a drepturilor omului vor fi supuse Curtii.
4.     Comitetul de Ministrii nu va avea competenta de a se pronunta asupra fondului problemei, pastrandu-si insa rolul de a controla executarea.
5.     S-a hotarat ca dreptul la recurs individual va fi obligatoriu si Curtea va avea competenta jurisdictionala asupra tuturor cauzelor juridice interstatale.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships