Judecatorii
Curtea Europeana a Drepturilor Omului, instituita de Conventia astfel amendata, se compune dintr-un numar de judecatori egal cu acela al statelor contractante. Acestia sunt alesi de catre Adunarea Parlamentara, cu majoritatea voturilor exprimate, de pe lista prezentata de inaltele parti contractante. Listele trebuie sa cuprinda un numar de trei judecatori, dar nu exista nici o restrictie in ceea ce proveste numarul judecatorilor de aceeasi nationalitate. Judecatorii sunt alesi pe o perioada de 6 ani, dar pentru reinnoirea Curtii, mandatul a jumatate din judecatori expira dupa 3 ani. Desemnarea acestor judecatori se va face imediat dupa alegerea lor, prin tragere la sorti, de catre Secretariatul General al Consiliului Europei. Adunarea Parlamanetara poate, inainte de alegerea noilor judecatori, atribui noilor judecatori mandate cu o durata diferita de cea normala ( 6 ani). Durata acestor mandate speciale deferite de Adunarea Parlamentara nu poate fi mai mare de 9 ani sau mai mica de 6 ani. Atribuirea acestor mandate se va face prin tragere la sorti efectuata de Secretariatul General al Consiliului Europei.
         Deoarece Curtea functioneaza pe o baza permanenta, s-a considerat oportun sa se introduca o limita de varsta, aceasta fiind de 70 de ani. Chiar si dupa implinirea acestei varste sau dupa inlocuirea lor, judecatorii se vor ocupa de cauzele cu care au fost deja sesizati.
         Durata mandatului judecatorilor se socoteste de la data alegerii sale. In cazul inlocuirii unui judecator al carui mandat nu a expirat, judecatorul ales spre a-l inlocui pe cel in cauza va duce la bun sfarsit mandatul celui pe care-l inlocuieste si abia dupa expirarea mandatului succesorului sau va incepe calcului mandatului sau.
1)     ,, Durata mandatului unui judecator ales se socoteste incepand cu data alegerii sale. Cu toate acestea, daca un judecator este reales la expirarea mandatului sau, sau ales spre a inlocui un judecator al carui mandat a expirat sau urmeaza sa expire, durata mandatului sau se socoteste incepand cu data acestei expirari.
2)     In conformitate cu art 25 & 5 din Convetie, judecatorul ales spre a inlocui un judecator al carui mandat nu a expirat incheie  mandatul  predecesorului sau pana la expirarea termenului acestuia.
3)     In conformitate cu art 23 & 7 din Conventie, judecatorul ales ramane in functie pana la momentul in care succesorul sau a depus juramantul sau face declaratia, situatii prevazute in art 3 al prezentului regulament”
         Dupa alegere, in cadrul primei sedinte a Curtii, tinuta in plen, la care asista, judecatorii sunt obligati sa depuna juramantul sau sa face declaratia solemna, care va fi consemnata intr-un proces verbal. In textul juramantului sunt cuprinse principiile de baza ale exercitarii functiei de judecator: independenta, impartialitate, integritate, confidentialitate.
         Judecatorii isi exercita activitatea cu titlu individual si nu reprezinta nici unstat. Ei nu pot exercita vreo activitate incompatibila[3] cu obligatiile lor de independenta sau impartialitate sau cu disponibilitatea ceruta de o activitate execitate pe timp complet. Pentru aceasta judecatorii sunt obligati sa declare presedintelui Curtii orice activitate suplimentara exercitata de acestia.
In  cadrul Curtii judecatorii au un anumit rang. Cel mai inalt rang este cel de presedinte al Curtii, urmat de vicepresedintii Curtii. Daca vicepresedintii sunt alesi in functie la aceeasi data, acestia capata un rang potrivit functiei de judecator. Criteriul principal dupa cre acestia capata un rang este durata functiei, iar in subsidiar, varsta.
Incetarea functiei de judecator se poate face in doua modalitati. Prima dintre acestea ar fi demisia, care va trebui sa fie adresata presedintelui Curtii care o va transmite Secretarului General al Consiliului Europei. Demisia unui judecator aduce dupa sine o ,,vacanta de post”. A doua modalitate de incetare a functiei de judecator este revocarea. Inainte de a se lua o decizie in privinta revocarii unui judecator, acesta va trebui sa fie audiat de Curtea reunita in plen. Revocarea se va face doar cu acordul a doua treimi din numarul judecatorilor alesi. Procedura de revocare poate fi initiata de orice judecator care considera ca unul dintre colegii sai nu mai indeplineste conditiile necesare pentru a exercita aceasta functie.
Conform art 51 din Conventie ,,judecatorii de bucura, pe timpul executarii functiilor lor, de privilegiile si imunitatile prevazute de art 40 din Statutul Consiliului Europei”. Dintre privilegiile si imunitatile conferite de art 40 amintim:
         imunitati de jurisdictie in ceea ce priveste cerintele, insusirile sau actele ce emana de la ei, in indeplinirea functiilor, imunitati ce continua sa le fie acordate si dupa incetarea mandatului;
         imunitati de arestare sau de detentie si de retinere a bagajelor lor personale;
         nu sunt supusi dispozitiilor ce reglementeaza imigrarea si formalitatile de inregistrare a strainilor.
Toate privilegiile si imunitatile le sunt acordate in scopul asigurarii exercitarii functiilor lor in deplina independenta. Ridicarea imunitatilor se va face de catre Curtea reunita in plen.
         Prin urmare, cel mai inalt rang in cadrul Curtii il detine presedintele acesteia. Acesta este ales de plenul Curtii prin vot secret, cu majoritatea absoluta a celor prezenti. Presedintele este ales pe o perioada de 3 ani, fara a depasi insa, durata mandatului sau. Acesta poate fi reales. Daca presedintele se retrage inainte de expirarea mandatului sau, plenul Curtii alege un succesor pe perioada ramasa pana la indeplinirea mandatului. O data cu alegerea presedintelui, plenul Curtii va alege si pe cei doi vicepresedinti si pe presedintii sectiilor, in aceleasi conditii ca si pe presedintele Curtii.
         Presedintele Curtii indeplineste functii reprezentative si de conducere. Acesta reprezinta Curtea asigurandu-I relatiile cu autoritatile Consiliului Europei, conduce lucrarile si serviciile Curtii si prezideaza sedintele plenare ale Curtii, sedintele Marii Camere si ale colegiului compus din 5 judecatori.
         ,,1. Presedintele Curtii conduce lucrarile si serviciile Curtii. El reprezinta Curtea si ii asigura relatiile cu autoritatile Consiliului Europei.
1.     El prezideaza sedintele plenare ale Curtii, sedintele Marii Camere si cele ale colegiului, compus din 5 judecatori.
2.     El nu participa la examinarea cauzelor tratate de camere, decat daca este judecatorul ales din partea uneia din Partile contractante in cauza respectiva”.
         Presedintele este asistat de cei 2 vicepresedinti care il vor inlocui in cazurile in care acesta este impiedicat sa-si exercite functiile, se afla in vacanta sau la cererea expresa a acestuia.
         Vicepresedintii Curtii indeplinesc si functia de presedinti de sectie, prezidand sedintele sectiilor si a camerelor din care fac parte.
         Grefa
         Serviciile administrative ale Curtii si de asistenta juridica sunt asigurate de catre Grefa. Grefa este compusa din grefe de sectie, in numar egal cu numarul sectiilor Curtii.
Grefierii de sectie pot fi secondati de un grefier adjunct de sectie.
Grefa este condusa de catre grefier.
,,1. Curtea reunita in plen isi alege grefierul. Candidatii trebuie sa se bucure de cea mai inalta consideratie morala si sa posede, pe langa experienta, cunostiintele juridice, administrative si lingvistice necesare exercitarii functiei.
2. Grefierul este ales pentru o perioada de 5 ani si poate fi reales. El nu poate fi indepartat din functiile sale decat daca judecatorii reuniti in sesiunea plenara decid, cu majoritate de 2/3 din numarul judecatorilor alesi in functie ca cel in cauza a incetat sa faca fata conditiilor cerute. El trebuie sa fie audiat in prealabil de Curtea intrunita in plen. Orice judecator poate declansa procedura de revocare.”
 Acesta este ales pe o perioada de 5 ani, fiind reeligibil. Procedura de alegere si revocare este similara cu cea intalnita in cazul judecatorilor. In aceleasi conditii vor fi alesi si doi grefieri adjuncti, fiind insa consultat, in prealabil, grefierul.
Grefierul rspunde de organizarea si functionarea Grefei, de paza arhivelor Curtii si serveste drept intermediar pentru comunicarile adresate Curtii.
Membrii Curtii pot fi asistati de doi consultanti.
Acestia vor fi numiti de Secretarul General al Consiliului Europei, cu acordul preseditelui Curtii sau al grefierului si vor trebui sa aiba calificarea ceruta, ca si experienta practica necesara indeplinirii sarcinilor ce le vor fi incredintate de catre judecatori.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships