Asa cum am aratat, Curtea Europeana a Drepturilor Omului instituita prin Conventie, asa cum a fost aceasta amendata, se compune dintr-un numar de judecatori egal celui al statelor contractante (astazi in nr de 41). Judecatorii sunt alesi de fiecare data pentru 6 ani de Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei. Oricum, mandatul unei jumatati din judecatorii alesi de la primele alegeri va expira dupa 3 ani, astfel ca se produce reinnoirea madatelor unei jumatati din judecatori la fiecare 3 ani. Judecatorii servesc Curtea in nume propriu si nu reprezinta nici un stat. Nu pot sa exrcite nici o actiune incompatibila cu obligatiile lor de independenta si impartialitate sau cu disponibilitatea exercitarii activitatii intr-un timp util.
         Mandatul judecatorilor este posibil pana la varsta de 70 ani. Curtea in plen alege presedintele, doi vicepresedinti si doi presedinti de sectiune pentru o perioada de trei ani.
*
         Conform regulamentului, Curtea se divide in 4 sectiuni a caror compozitie fixata pentru 3 ani trebuie sa fie echilibrata atat din punct de vedere geografic cat si din punct de vedere al reprezentarii pe sexe si sa tina cont de diferentele de sisteme juridice existente intre partile contractante. Fiecare sectiune este prezidata de un presedinte, doi presedinti de sectiune fiind in acelasi timp vicepresedinti ai Curtii.
         Presedintii de sectiune sunt asistati si in anumite cazuri inlocuiti prin vicepresedintii acesteia.
*
         Comitete de 3 judecatori sunt constituite pentru o perioada de 12 luni in sanul fiecarei sectiuni. Ei reprezinta un element important al noii structuri cac ei efectueaza o noua parte din munca de filtraj realizata in urma cu cativa ani de Comisie.
*
         Camere de 7 membrii sunt constituite in sanul fiecarei sectiuni conform unui sistem de rotatie
         In timp ce judecatorul ales in numele statului interesat nu este membru al sectiunii, ocupa in calitate de membru de drept camera.
         Membrii sectiunii care nu sunt membrii titulari ai Camerei ocupa un loc in calitate de supleanti.
*
         Marea Camera este constituita pentru 3 ani din 17 judecatori. Dincolo de membrii de drept: presedinte, vicepresedinti si presedinti de sectiune, ea este constituita dupa uh sistem de rotatie, pornind de la 2 grupe care alterneaza si deci compozitia se doreste echilibrata si tine cont de diferentele de sistem juridic existente intre partile contractante.
*
*        *
         Asadar, Curtea are un sistem de organizare pe trei trepte:
         comitete;
         camere;
         Marea Camera.
Conform regulamentului sau, Curtea este formata din cel putin 4 sectiuni. Sectiunile sunt constituite de plenul Curtii pe o perioada de trei ani. Fiecare judecator trebuie sa fie membru unei sectii, aceastea fiind alcatuita astfel incat sa fie echilibrate atat din punct de vedere geografic, cat si din punct de vedere al sexelor si trebuie sa mai tina seama si de diferitele sisteme juridice existente in statele contractante.
Fiecare sectie este prezidata de un presedinte, doi dintre presedintii de sectiune fiind in acelasi timp vicepresedinti ai Curtii. Presedintii de sectiune sunt asistati si dupa caz, inlocuiti, de vicepresedintii de sectiune.
Prima treapta din sistemul de organizare a Curtii o reprezinta comitetele.
Potrivit Regulamentului Curtii, comitetele sunt constituite pe o perioada de 12 luni. Comitetele vor cuprinde doi judecatori si vor fi prezidate de membrul cu cel mai inalt rang in cadrul sectiei. Camerele vor constitui comitetele, numind pe judecatorii si pe supleantii care vor lua parte la judecari. Acestea nu vor avea decat puterea sa declare o cauza ca inadmisibila si sa o stearga de pe rol.
Camerele sunt formate din 7 judecatori desemnati de Curte. Un judecator poate face parte din cel mult doua camere. Pentru fiecare cauza, Camera trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu pe presedintele sectiei si pe judecatorul ales in numele statului interesat. Daca acest din urma judecator nu este membru al sectiunii, el participa in calitate de membru de drept al Camerei. Membrii sectiunii care nu sunt membrii plini ai camerei, iau parte ca membrii supleanti.
Compusa din 17 judecatori si 3 judecatori supleanti, Marea Camera este constituita pentru o durata de 3 ani. Alaturi de membrii de drept – preseditele Curtii, vicepresedintele acesteia, presedintii de sectiune, judecatorul ales in numele unui stat – parte la litigiu – din Marea Camera mai fac parte judecatorii repartizati pe doua grupe ce vor alterna la fiecare 9 luni. Compozitia grupelor se doreste a fi echilibrata din punct de vedere geografic si tine seama de diferitele sisteme juridice existente in statele contractante. In cazul in care in fata Marii Camere este examinata o cauza ce a fost supusa in virtutea art 43, dintre judecatorii camerei care va fi pronuntat hotararea, numai judecatorul ales ca reprezentant al statului parte si presedintele respectivei camere vor putea face parte din Marea Camera.
Examinarea acestor cereri se va face de catre colegiul de 5 judecatori ai Marii Camere. Acest colegiu este format din:
         presedintele Curtii;
         presedintii sectiilor, altele decat cele pornind de la care a fost constituita Camera ce s-a ocupat de respectiva cauza;
         un judecator suplimentar, desemnat prin rotatie dintre judecatorii care nu s-au ocupat de respectiva cauza in cadrul camerei.
Marea Camera, camerele si comitetele isi desfasoara activitatea in permanenta, dat la propunerile presedintelui, Curtea stabileste in fiecare an perioadele de sesiune.
         Principalele probleme administrative ale Curtii sunt examinate de catre aceasta in sesiuni plenare. Sesiunile plenare sunt convocate de preseditele Curtii la cererea a cel putin 1/3 din membrii sai, dar cel putin o data pe an. Pentru functionarea in plen a Curtii este necesar cvorumul a 2/3 din judecatorii alesi, in caz contrar presedintele amana sentinta. Deliberarile Curtii se vor face in camera consiliului, la acestea participand doar judecatorii. Deciziile Curtii sunt luate ce majoritatea voturilor celor prezenti.

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships