Sediul Curtii este fixat la Strasbourg, care este si sediul Consiliului Europei. Curtea poate totusi, atunci cand socoteste ca este util, sa-si exercite functiile in alte locuri de pe teritoriul statelor membre ale Consiului Europei. Curtea poate decide, in orice stadiu al instructiei unei cereri, ca unul sau mai multi dintre membrii sai sa procedeze la o ancheta sau sa indeplineasca orice alta sarcina in alte locuri. Pe baza convocarii de catre presedintele sau Curtea se reuneste in sesiune plenara ori de cate ori acest lucru este cerut de functiunile care ii incumba in virtutea Conventiei si a prezentului Regulament. Presedintele procedeaza la o atare convocare daca minimum 1/3 din membrii o cer, insa macar o data pe an pentru examinarea unor probleme administrative.

         Cvorumul de 2/3 din judecatorii alesi este necesar pentru functionarea Curtii reunite in plen.
         Daca nu se intruneste cvorumul, presedintele amana sedinta.
         Marea Camera, camerele si comitetele isi desfasoara activitatea in permanenta. Cu toate acestea, pe baza propunerii presedintelui sau, Curtea hotaraste in fiecare an perioadele de sesiune.
         In afara susnumitelor perioade, Marea Camera si camerele pot fi convocate de catre presedintele lor in caz de urgente.
         Curtea delibereaza in camera Consiliului. Deliberarile sale raman secrete.
         Doar judecatorii iau parte la deliberari. Sunt prezenti in camera Consiliului grefierul sau persoaa desemnata pentru a-l inlocui, precum si ceilalti agenti ai grefei si interpretii, a caror asistenta apare ca fiind necesara. Nici o alta persoana nu poate fi admisa decat in baza unei decizii speciale a Curtii.
         Inainte de orice votare cu privire la o problema supusa Curtii, presedintele ii invita pe judecatori sa-si exprime opinia.
         Deciziile Curtii sunt luate cu majoritatea voturilor judecatorilor prezenti. In caz de egalitate de voturi, se repeta votarea, iar daca exista din nou egalitate votul presedintelui este preponderent.
Deciziile si hotararile Marii Camere si ale camerelor sunt adoptate cu majoritatea judecatorilor prezenti. Nu se admit abtineri in cazul voturilor definitive care privesc admisibilitatea sau fondul unei cauze.
        

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships