DOMNULE PRESEDINTE,
   Subsemnatul(a) ………., domiciliat(a) in …………, tatal (sau mama) minorului(ei) ………, nascut(a) la data de ………., in …………, aflat in ingrijirea ……….., care prin hotararea judecatoreasca nr. ……… din …….. a Tribunalului ………., la cererea ………… a fost declarat abandonat de catre mine, va rog sa dispuneti
 REDAREA DREPTURILOR PARINTESTI,
 pentru ca au incetat cauzele care au condus la declararea abandonului si reluarea exercitiului acestor drepturi este in interesul minorului.
 Motivele actiunii:
   In fapt, prin hotararea judecatoreasca ……… din ……… a Tribunalului …………. la cererea formulata de ……………. s-a declarat abandonat minorul(a) ………. care este fiul (fiica) meu (mea) pentru ca ……………
   In prezent au incetat cauzele care au determinat luarea masurii respective, pentru ca ………..
   De aceea, va rog sa dispuneti sa mi se redea exercitiul drepturilor parintesti.
   In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 6 din Legea nr. 47/1993.
   Dovada actiunii o fac cu …………………….
   Depun cererea in …… exemplare.
   Data depunerii
   …………..
 Semnatura,
 ……….
   DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI …………..

Join Us On Telegram @rubyskynews

Apply any time of year for Internships/ Scholarships